Stichting Debatcentrum
De Poort

p/a Cellebroedersweg 7-A
8261 GV Kampen
tel: 038-3311126
e-mail: info@debatcentrumdepoort.nl

twitter FacebookDEBATCENTRUM DE POORT
hervat de activiteiten in 2015

Wat is De Poort?
De in april 2011 opgerichte Stichting Debatcentrum De Poort is een initiatief van een groep kunst- en cultuurminnende Kampenaren, in samenwerking met de Openbare Bibliotheek en ondersteund door de gemeente Kampen. De Poort is een onafhankelijke zeepkist, losstaand van welke politieke of kerkelijke stroming dan ook, een eigen Speakers' Corner aan de rand van het Kamper stadspark. De Poort richt zich met creatieve programmering op kunst en cultuur, bedrijfsleven, levensbeschouwing en filosofie, literatuur en politiek, en het bevorderen van synergie tussen deze aandachtsgebieden. Ieder onderwerp kan aan de orde komen in De Poort, mits het publieke debat en meningsvorming over maatschappelijk relevante onderwerpen ermee gediend is. Relevantie voor de inwoners van Kampen en de wijde regio is van belang, maar is geen beperkende restrictie. Ontmoeting en discussie zijn het belangrijkste omdat het scherpt en inspireert.


Drink of Verdwijn

Partners

This site is powered bij B&Vmedia BV